fbpx

Vračilo in reklamacija blaga

Vračilo in reklamacija blaga

Spletna trgovina australiangold.si posluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, veljavnim v Republiki Sloveniji, s katerim se varujejo osnovne pravice potrošnikov pri nakupu izdelkov in storitev.

Odstop od kupoprodajne pogodbe

Kupec ima na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni od prejema naročenih izdelkov odstopi od pogodbe brez navedbe razloga. Vsa določila glede odstopa od pogodbe veljajo le za kupca potrošnika.

Če ste kupec potrošnik, lahko od pogodbe odstopite tako, da v roku 14 dni od prejema izdelkov, na elektronski naslov info@australiangold.si pošljete nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da želite odstopiti od pogodbe.

Prejeto blago morate nato brez odlašanja, najkasneje pa v roku 14 dni od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od pogodbe vrniti na naslov:

DOUX d.o.o., Cesta na Brdo 13, 1000 Ljubljana

V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe in pravilne vrnitve naročenega blaga, vam bomo vrnili kupnino najkasneje v roku 14 dni od dne, ko prejmemo vrnjene izdelke oziroma v 14 dneh od dne, ko nam predložite dokazilo, da ste blago pravilno poslali nazaj.

Stroške vračila blaga nosi kupec. Prejem pošiljke, vrnjene po metodi »plačilo poštnine po prevzemu« ali na kakršenkoli drug način, po katerem bi plačilo poštnine za vrnjeno blago bremenilo prodajalca, bo zavrnjen na stroške kupca.

Vse kozmetične izdelke in nekatere druge izdelke, katerih vračilo po odprtju embalaže zaradi varovanja zdravja ter higienskih vzrokov ni mogoče (npr. ličila, kreme, izdelki za lase, uhani.. v nadaljevanju besedila »posebni izdelki«), morate vrniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. V primeru poškodovane ali odprte originalne embalaže ter v primerih uporabe posebnih izdelkov, zaradi varovanja zdravja ter higienskih razlogov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov niste upravičeni do odstopa od pogodbe.

V kolikor iz navedenih razlogov niste upravičeni do odstopa od pogodbe, pa bi kljub temu vrnili izdelke, vam jih prodajalec ni dolžan vrniti oziroma lahko to stori le na vaše stroške ponovnega pošiljanja.

Če niste prepričani ali ima blago, ki ste ga naročili naravo kozmetičnega izdelka, smo vam za pojasnila na voljo na elektronskem naslovu: info@australiangold.si. Vse ostale izdelke, ki niso posebni izdelki (npr. torbice, kovčki, čopiče,..) morate v primeru odstopa od pogodbe vrniti nepoškodovane in v enakem stanju kot ste jih prejeli, v originalni in nepoškodovani embalaži. Če je bila embalaža odprta, ker je bilo to nujno za to, da se ugotovi ustreznost izdelka in njegovih lastnosti, se embalaža šteje za nepoškodovano, v kolikor nima drugih poškodb. 

Kupec nima pravice odstopa od pogodbe, prodajalec pa ne obveznosti vrnitve vplačane kupnine, če je bil izdelek po dostavi kupcu poškodovan, oziroma če ni vrnjen po zgornjih navodilih ter z vso pripadajočo dokumentacije, ki je bila ob dostavi kupcu priložena oziroma je bila del izdelka.

Reklamacije blaga z napako

Kupec ima v naslednjih primerih pravico zahtevati odpravo napake, vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo za brezhibno blago ali vračilo plačanega zneska:

  • dostava blaga, ki ni bila naročena;
  • dostava blaga, ki mu je potekel rok uporabnosti;
  • dostava blaga, ki ima napako ali poškodbe, vključno s poškodbo embalaže.

V skladu z 37.a. členom Zakona o varstvu potrošnikov lahko kupec, v roku dveh mesecev od kar je opazil stvarno napako, uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake z obvestilom o stvarni napaki na e-naslov info@australiangold.si ali po pošti na naslov DOUX d.o.o., Cesta na Brdo 13, 1000 Ljubljana. Kupec mora v obvestilu natančno opisati napako ter navesti kdaj jo je opazil.

Vračilo v primeru blaga z napako (reklamacije) se izvaja tako, da po prejemu obvestila, v dogovoru s kupcem, na kupčev naslov pošljemo dostavno službo, ki bo prevzela blago z napako.

Reklamaciji je ugodeno, če se s pregledom izdelka in morebitnim izvedenskim pregledom ugotovi, da napaka na izdelku ustreza pogojem za stvarno napako v skladu z Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

Če je reklamacija upravičena, bomo ravnali v skladu z zahtevkom kupca, upoštevajoč trenutno dobavljivost izdelka. V primeru, da dobava blaga brez napake ni mogoča, bo prodajalec kupcu povrnil stroške vračila blaga in vrednost blaga, ki ga ni mogoče dostaviti.

V primeru, da reklamacija ni upravičena in je zahtevek potrošnika zavrnjen, nosi kupec stroške ponovne dostave kupljenega izdelka.